RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Praktijkvoorbeeld ORCA: kolomboor

Met webORCA zijn verschillende vragen te beantwoorden. Ter inspiratie zijn een aantal praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt.

In dit praktijkvoorbeeld: hoe gevaarlijk is het gebruik van een kolomboor zonder afscherming of noodstop?

Kolomboor

 

Download

Zie ook

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Praktijkvoorbeeld ORCA: kolomboor

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu