RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Omgeving en gezondheid

De kwaliteit van de leefomgeving is ondermeer van belang voor de humane gezondheid. In deze introductie wordt een beknopt overzicht gegeven van RIVM-publicaties waarin de relatie tussen omgevingsfactoren en de menselijke gezondheid aan de orde is. Dit overzicht is onder anderen gemaakt ten bate van de nieuwe Omgevingswet.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Omgeving en gezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu