RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waterstofsulfide

Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie
Probit
CAS-nummer 7783-06-4

a (mg/m3)

-7,87

b

0,31

n

6,52

Status

Interim

Voorgesteld d.d.

18-8-2017

Interim d.d.

17-01-2018

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

Voor deze stof is een probitrelatie voorgeschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi. Er is een nieuwe probitrelatie afgeleid. De probitrelatie is hierboven weergegeven. Deze probitrelatie is nog niet goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties en nog niet vastgesteld door het ministerie van IenW. De probitrelatie heeft geen formele status.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenW en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.

Historie afleiding probitrelatie

In de afgelopen jaren is een nieuwe afleidingsmethodiek voor probitrelaties ontwikkeld door de Toetsgroep probitrelaties. De eerder afgeleide probitrelaties worden op dit moment herzien.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

18-09-2009

a= -5,81 mg/m3

b= 0,261

n= 7,67

Voorgesteld (herzien)

11-04-2016

a= -8,56 mg/m3

b= 0,45

n= 4,42
Voorgesteld (herzien) 18-08-2017

a= -7,87 mg/m3

b= 0,31

n= 6,52
Interim 17-01-2018

a= -7,87 mg/m3

b= 0,31

n= 6,52

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Waterstofsulfide

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu