RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

n-Butylacetaat

Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie
Probit
CAS-nummer
123-86-4

a (mg/m3)

-

a (ppm)

-

b

-

n

-

Status

Wordt herzien

Voorgesteld d.d.

-

Interim d.d.

20-05-2009

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

Voor deze stof is de voorgestelde probitrelatie niet door de toetsgroep geaccordeerd omdat deze onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het stofdocument.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenM en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / n-Butylacetaat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu