RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheet Informatie voor gebruikers van chemische stoffen en mengsels (downstreamgebruikers)

Downstreamgebruikers gebruiken chemische stoffen onder andere bij de vervaardiging van eindproducten, om machines in werking te houden of bij de schoonmaak van gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn verf, lijmen, oplosmiddelen, metalen en schoonmaakmiddelen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Factsheet Informatie voor gebruikers van chemische stoffen en mengsels (downstreamgebruikers)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu