RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheet REACH en informatieuitwisseling (SIEF)

REACH verplicht bedrijven om na de pre-registratie deel te nemen aan een informatieuitwisselingsforum voor een stof (in het Engels Substance Information Exchange Forum, SIEF). Dit informatieblad geeft een toelichting op het onderwerp SIEF en de bijbehorende artikelen van REACH.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Factsheet REACH en informatieuitwisseling (SIEF)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu