RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheet jaargemiddelden en hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen

Deze factsheet geeft een antwoord op de vraag hoe om te gaan met de REACH definitie ‘per jaar’ en ‘het gemiddelde van drie voorafgaande kalenderjaren (artikel 3(30))’. Daarnaast geeft de factsheet aan de hand van rekenvoorbeelden een uitleg over de hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen (artikel 12).

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Factsheet jaargemiddelden en hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu