RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op vragen van Zembla over hormoonverstorende stoffen

Per email (07 november 2013) legde Zembla een aantal vragen over hormoonverstorende stoffen aan het RIVM voor. In deze notitie gaat het RIVM allereerst kort in algemene zin in op (verstoring van) het hormonaal systeem. Daarna volgt een antwoord op de gestelde vragen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Reactie op vragen van Zembla over hormoonverstorende stoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu