RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beknellingen tussen voertuigen en objecten

De factsheet Analyse van ongevallen bij beknellingen tussen voertuigen en objecten geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij beknellingen. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Storybuilder factsheets / Beknellingen tussen voertuigen en objecten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu