RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bewerkingsmachines

De factsheet Analyse van ongevallen bij het gebruik van bewerkingsmachines geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij het gebruik van deze machines. Daarnaast wordt in gegaan op een aantal mogelijke maatregelen om ongevallen bij gebruik van draaibanken te voorkomen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu