RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheets Storybuilder - Oorzaken per type ongeval: agressie en extreme lichamelijke inspanning

Ernstige arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden als meer inzicht is in hoe en waarom ongevallen gebeuren. In de analyses die u hier kunt vinden, is voor elk type ongeval ingezoomd op een aantal belangrijke factoren en directe en achterliggende oorzaken.


Fysiek contact met menselijke agressor
Fysiek contact met een dier
Extreme belasting van lichamsdelen


Fysiek contact met menselijke agressor

Ongevallen waarbij sprake is van slachtoffers van agressie en geweld door mensen. De essentie is dat er opzettelijk letsel is toegebracht. Er moet dus sprake zijn van een intentie tot het toebrengen van letsel, maar ook ongevallen waarbij sprake is van agressief en gewelddadig gedrag al dan niet met verminderde toerekeningsvatbaarheid, zijn meegenomen.
Naar de factsheet

Fysiek contact met een dier

Ongevallen tijdens het werk waarbij het slachtoffer (mogelijk) in contact komt met dieren. Het gaat om het beroepsmatig in contact met deze dieren komen of kunnen komen (bijvoorbeeld met een wespennest tijdens het gras maaien).
Naar de factsheet

Extreme belasting van lichamsdelen

Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk betrokken is bij activiteiten, of in situaties komt waar men bovenmatige kracht moet gebruiken om voorwerpen of personen te hanteren of te verplaatsen. Denk aan het tillen, duwen, trekken of dragen van personen of voorwerpen. Plotselinge beweging: Tijdens het werk betrokken zijn bij activiteiten waarbij een men mogelijk plotseling extreme bewegingen moet maken. Denk aan het op- en afklimmen van voertuigen, fysieke trainingen, en ook sport onder werktijd.
Naar de factsheet

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Storybuilder factsheets / Factsheets Storybuilder - Oorzaken per type ongeval: agressie en extreme lichamelijke inspanning

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu