RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheets Storybuilder - Oorzaken per type ongeval: andere vormen van contact met voorwerpen

Ernstige arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden als meer inzicht is in hoe en waarom ongevallen gebeuren. In de analyses die u hier kunt vinden, is voor elk type ongeval ingezoomd op een aantal belangrijke factoren en directe en achterliggende oorzaken.

Tegen iets aanstoten
Bedolven onder een massa
Contact met uitzonderlijk hete of koude oppervlakken of open vlam
Contact met elektriciteit


Tegen iets aanstoten

Ongevallen waarbij het slachtoffer lichamelijke arbeid of werk verricht waarbij men zich veel moet bewegen, en waarbij men het risico loopt tijdens het maken van bewegingen op zodanige wijze tegen een object of persoon aan te komen dat men letsel oploopt.
Naar de factsheet

Bedolven onder een massa

Ongevallen waarbij het slachtoffer werkt met vaste bulkstoffen, of tijdens het werk in de directe nabijheid komt van plekken waar deze behandeld of opgeslagen worden. Voorbeelden van vaste bulkstoffen zijn: poeders, korrels, zand, aarde, granulaat, zand, droge beton, erts, cokes, kolen, fosfaten, kunstmest, graan en andere stoffen waarin men kan verstikken of door bedolven kan raken. Dat kan bijvoorbeeld als men in een silo valt (of getroffen wordt door de al dan niet gewenste uitstorting van een silo) of werkt in een geul of naast een talud/muur van aarde, klei of zand die kan instorten of werkt op of naast een berg of stapel van dergelijk materiaal.
Naar de factsheet

Contact met uitzonderlijk hete of koude oppervlakken of open vlam

Ongevallen waarbij het slachtoffer werkt met, of zich tijdens het werk in de directe nabijheid bevindt van hete of extreem koude oppervlakken of open vlammen. Voorbeelden zijn producten die erg heet of koud uit het verwerkingsproces komen of zijn, machines, uitlaten, koelvoorzieningen, ovens, koelwater- of condens afvoer, verhitte onderdelen (assen, staven, bouten) etc. Bij open vlammen gaat het hier niet om brand, maar om gecontroleerde vlammen, zoals bijvoorbeeld van branders, fornuizen, lasapparaten.
Naar de factsheet

Contact met elektriciteit

Ongevallen waarbij het slachtoffer:

  • werkt met voertuigen, kranen, hoogwerkers of graafmachines in de directe nabijheid van hoogspanningsleidingen, inclusief bovenleidingen van trams en treinen
  • tijdens het werk elektrische apparatuur gebruikt. Denk aan gereedschappen, accu's, industriĆ«le apparatuur, kantoorapparatuur, verlichting
  • tijdens het werk elektrische installaties of apparatuur installeert en\of repareert. Denk bijvoorbeeld aan het installeren en\of repareren van: bedieningskasten, verdeelinrichtingen, schakelkasten, transformatorruimtes, leidingen , geleiderails, bovenleidingen, verlichting, stekkers en stopcontacten

Naar de factsheet

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Storybuilder factsheets / Factsheets Storybuilder - Oorzaken per type ongeval: andere vormen van contact met voorwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu