RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheets Storybuilder - Oorzaken per type ongeval: gevaarlijk atmosfeer

Ernstige arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden als meer inzicht is in hoe en waarom ongevallen gebeuren. In de analyses die u hier kunt vinden, is voor elk type ongeval ingezoomd op een aantal belangrijke factoren en directe en achterliggende oorzaken.


Contact met schadelijke atmosfeer in besloten ruimte
Te snelle (de-)compressie
Blootstelling aan gevaarlijke ademlucht via ademluchttoestellen
Gevolgen van onderdompeling/verdrinking


Contact met schadelijke atmosfeer in besloten ruimte

Kenmerkend daarbij is dat het om besloten ruimten gaat, waar het slachtoffer binnentreedt, en waar zich een gevaarlijke atmosfeer bevindt (door de aanwezigheid van toxische stoffen of het tekort aan zuurstof).
Naar de factsheet

Te snelle (de-)compressie

Ongevallen met te snelle (de-)compressie tijdens duikarbeid.
Naar de factsheet

Contact met schadelijke atmosfeer via ademapparatuur

Ongevallen waarbij het slachtoffer werkzaamheden uitvoert met gebruik van apparatuur die voorziet van ademlucht.
Naar de factsheet

Gevolgen van onderdompeling/verdrinking

Ongevallen waarbij het slachtoffer in water of een andere vloeistof valt: Situaties tijdens het werk waar men in het water of in een andere vloeistof kan vallen of met opzet onder/in het water is.
Naar de factsheet

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Storybuilder factsheets / Factsheets Storybuilder - Oorzaken per type ongeval: gevaarlijk atmosfeer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu