RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jongeren in de metaal

De factsheet Analyse van ongevallen met jongeren in de metaal geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met deze jongeren. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu