RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kinderen in de landbouw

De factsheet Analyse van ongevallen met kinderen in de landbouw geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met kinderen. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu