RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landbouwtrekkers

De factsheet Analyse van ongevallen bij het gebruik van landbouwtrekkers geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met landbouwtrekkers. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu