RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onveilige arbeidsmiddelen warenwet

De factsheet Analyse mogelijke onveilige arbeidsmiddelen warenwet geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met arbeidsmiddelen die mogelijk verband houden met overtredingen van de Warenwet. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Storybuilder factsheets / Onveilige arbeidsmiddelen warenwet

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu