RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sociale werkvoorziening

De factsheet Analyse van ongevallen in de Sociale werkvoorziening geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen in deze sector. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu