RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitzendkrachten

De factsheet Analyse van ongevallen met uitzendkrachten geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met uitzendkrachten. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu