RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Trendrapportage luchtkwaliteit 2014

Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 in 2014 gemiddeld vergelijkbaar is met de concentraties in 2013 en lager dan in de jaren daarvoor. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie overschrijding waargenomen, zowel van de jaargemiddelde norm als die voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 μg/m3.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Trendrapportage luchtkwaliteit 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu