RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel Arbo: Meer rek met resilience

Artikel in Vakblad Arbo nr 10 2015 over onvoorziene risico's beheersen met resilience. Steeds vaker duikt het begrip resilience (veerkracht) op als het gaat om het veilig houden van de werkvloer en het beheersen van onvoorziene risico’s. Door resilience kunnen bedrijven (veilig) blijven opereren, ook bij nietvoorziene variaties en verstoringen. Hoe werkt dat in de praktijk? En wat is een veerkrachtige medewerker?

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Artikel Arbo: Meer rek met resilience

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu