RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel Arbo: Resilience in vijf stappen

Artikel in Vakblad Arbo juli 2016. In samenwerking met veiligheidskundigen uit twintig Nederlandse bedrijven ontwikkelde RIVM enkele tools. Die tools helpen bedrijven veiliger en veerkrachtiger te werken in onvoorziene situaties. In vijf stappen op weg naar resilience.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Artikel Arbo: Resilience in vijf stappen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu