RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag bijeenkomst 'Rol van synthetische biologie in duurzame bio-economie'

Op 7 september 2015 gingen overheid, bedrijfsleven, NGO's en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de plaats van synthetische biologie in de opkomende bio-economie. Doel van de bijeenkomst was te laten zien welke mogelijkheden synthetische biologie biedt voor de bio-economie in de (nabije) toekomst. Ook werd verkend tot welke technologische, maatschappelijke en ethische vragen de doorontwikkeling van deze techniek leidt.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Verslag bijeenkomst 'Rol van synthetische biologie in duurzame bio-economie'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu