RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zomersmogbulletin 2004

In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2004 voor de stoffen O3, PM10, SO2, en NO2. In de zomerperiode van 2004 zijn er acht dagen met matige smog geweest door ozon. Daarnaast is bij PM10 de drempelwaarde voor matige smog overschreden.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu