RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zomersmogbulletin 2011

In dit bulletin wordt voor ozon een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2011. Er is in deze maanden één smogdag door ozon geweest, op 28 juni. Dit is het laagste aantal sinds het begin van de ozonmetingen in het meetnet. Een belangrijke oorzaak voor het geringe aantal ozonsmogdagen is het natte en sombere weer in juli en augustus.

 

Download

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu