RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SOR Jaaroverzicht 2013

Deze notitie geeft een overzicht van de voortgang en resultaten van het Strategisch Onderzoek RIVM over het jaar 2013. Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld om de Eigenaar (VWS) en de Commissie van Toezicht van het RIVM van de benodigde informatie te voorzien. In de tweede plaats kan de notitie worden gebruikt om geïnteresseerden binnen en buiten het RIVM te informeren. De notitie bevat een korte beschrijving van de voortgang per project. In de bijlagen zijn de literatuurreferenties opgenomen, de geleverde producten en de wetenschappelijke impact per speerpunt.

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / SOR Jaaroverzicht 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu