RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Feitenoverzicht Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten over Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van de screening worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over de screening weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.

U vindt de factsheet in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Feitenoverzicht Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu