RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de informatiebehoefte van zwangere vrouwen en hun partners

Inventarisatie van de informatiebehoefte die bij zwangeren en ook bij hun partner aanwezig is, als het gaat om informatie rondom de zwangerschap. Met informatiebehoefte hebben we het zowel over inhoud als over de afzender, timing en communicatiekanalen.

U vindt het onderzoek in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Onderzoek naar de informatiebehoefte van zwangere vrouwen en hun partners

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu