RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelname transgenders aan bevolkingsonderzoeken

Transmannen en transvrouwen die op basis van lichamelijke kenmerken en leeftijd in aanmerking komen voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en/of baarmoederhalskanker, kunnen hieraan (blijven) deelnemen.

Aanleiding voor het opstellen van dit document is een wetswijziging van 1 juli 2014. Deze maakt het makkelijker om in de geboorteakte de vermelding van het geslacht te wijzigen. De duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren is voldoende voor het aanpassen van het geslacht in de geboorteakte; er hoeft dus geen geslachtsaanpassende chirurgie meer plaats te vinden.

Een wijziging van vermelding van het geslacht in de geboorteakte en daarmee in de BasisRegistratie Personen, heeft echter ook gevolgen voor het wel of niet ontvangen van uitnodigingen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker. Zo ontvangt bijvoorbeeld een transman in principe geen uitnodigingen meer, terwijl hij nog wel in aanmerking kan komen voor de bevolkingsonderzoeken. Deelnemen is dan alsnog mogelijk.

U kunt het document ‘Deelname transgenders aan bevolkingsonderzoeken’ openen via de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening / Deelname transgenders aan bevolkingsonderzoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu