RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Further evidence of benefits of a (non-randomised) breast cancer screening programme: the DOM project

Dit artikel beschrijft een evaluatie van borstkankerscreening, via verschillende methoden. De conclusie van de studie is dat vroege diagnose van borstkanker door mammografie de borstkankersterfte reduceert bij vrouwen in de leeftijd van 50-64. De verschillende benaderingen van de evaluatie van de screening, leveren verschillende schattingen van de effecten op. Dit leidt tot de conclusie dat het resultaat van de screening afhangt van de karakteristieken van het screeningsprogramma, zoals deelnamegraad en screeningsinterval.

Auteur: H J A Collette, F de Waard, J J Rombach, C Collette, N E Day
Tijdschrift: Journal of Epidemiology and Community Health 1992; 46: 382-386
Publicatiedatum: 1992

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening / Further evidence of benefits of a (non-randomised) breast cancer screening programme: the DOM project

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu