RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Impact van een medical device op het maken van een mammogram bij borstkankerscreening

Eind 2014 is door het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Radboud UMC en de afdeling Cardiologie van Isala Zwolle een advies uitgebracht naar aanleiding van de ‘Studie naar de impact van een medical device op het maken van een mammogram bij borstkankerscreening’.
Dit advies stelt dat vrouwen met een medical device (zoals een ICD, pacemaker, hartritme monitor of een port-a-cath) mee kunnen doen in het bevolkingsonderzoek, behalve vrouwen met een S-ICD. Door de locatie van de elektrode bij de S-ICD is het mogelijk dat deze tijdens het maken van een mammogram beschadigd raakt. De aanwezigheid van een radioloog bij het maken van een mammogram is hierdoor wenselijk. Daarnaast geldt het advies om na plaatsing een wachttijd van 6 maanden aan te houden, zodat de borst na de operatie voldoende is hersteld.

Naar aanleiding van dit advies heeft het Bevolkingsonderzoek Borstkanker de volgende werkwijze ingesteld:
  • Aan vrouwen met een S-ICD wordt gevraagd contact op te nemen met de screeningsorganisatie. Zij ontvangen een informatiebrief voor vrouwen met een S-ICD. Aan hen wordt gevraagd een afspraak te maken voor een mammografie in  het ziekenhuis waar de S-ICD is geplaatst of in één van de andere ziekenhuizen met S-ICD specialisatie. Dit gebeurt op kosten van de screeningsorganisatie. De röntgenfoto’s die in het ziekenhuis gemaakt zijn, worden beoordeeld door screeningsradiologen. De uitslag ontvangt de vrouw van de screeningsorganisatie.  

Het advies en aanvullende notitie vindt u in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening / Impact van een medical device op het maken van een mammogram bij borstkankerscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu