RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

In opdracht van het RIVM monitort het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) jaarlijks de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB) de landelijke evaluatie. Het LETB is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en het UMCN St. Radboud (Nijmegen).

Jaarlijkse monitor

Het IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL. Het IKNL voert de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker uit sinds 2017. Eerder werd de Monitor verzorgd door het LETB.

U vindt de monitorrapporten in de kolom ‘download’.

Landelijke evaluatie

Het LETB voert verdiepende analyses uit, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Voorbeelden zijn het vaststellen van de mate waarin het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van borstkankersterfte, maar ook het bepalen van de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN-model.
De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek door het LETB opgeleverd in de vorm van een Landelijke evaluatie. Het meest recente rapport, het veertiende evaluatierapport, is in 2016 opgeleverd. U vindt dit rapport in het Nederlands in de kolom ‘download’.

De documenten vindt u in de kolom ‘download’

Naast de Monitor en het Evaluatierapport staan relevante cijfers ook beschreven in het Feitenoverzicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker en is een overzicht van de deelname per gemeente te vinden op: www.vzinfo.nl/borstkanker/regionaal.

Download

Zie ook:

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening / Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu