RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

LETB-rapportage 2012

Deze tussenrapportage beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 2010 in vergelijking met de voorgaande jaren, en de totale periode van het bevolkingsonderzoek sinds 1990. Dit rapport bevat enkele nieuwe en gewijzigde indicatoren volgens de indicatorenset die in 2011 door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is vastgesteld.

In deze rapportage worden ook gegevens over intervalkankers gepresenteerd na een recente landelijke koppeling met de kankerregistratie. Het betreft intervalkankers die bij vrouwen werden gediagnosticeerd die in 2004 waren gescreend. Naar verwachting zullen binnenkort ook intervalkankers uit recentere jaren beschikbaar komen.

U vindt de rapportage in de rechterkolom.

Download

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu