Darmkankerscreening

 • NTVG: Ontlastingstest bevolkingsonderzoek darmkanker; goede kwaliteit tegen een goede prijs 15 april 2013

  Op basis van proefbevolkingsonderzoek, een advies van de Gezondheidsraad en een uitvoeringstoets van het RIVM heeft minister Schippers besloten om vanaf 2014 in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren met een immunologische ontlastingstest (iFOBT) als screeningsmethode.

 • Advies Gezondheidsraad (17 november 2009) 20 mei 2011

  Het advies van de Gezondheidsraad over de invoering van darmkankerscreening in Nederland.

 • Brief besluit minister VWS (1 juni 2011) 01 juni 2011

  De brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer met haar besluit tot invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland.

 • Factsheet darmkanker 30 juli 2015

  Een overzicht met de belangrijkste feiten en cijfers met betrekking tot het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Notitie afkapwaarde en temperatuurtest 28 februari 2013

  Een notitie over de te hanteren afkapwaarde en temperatuurtest bij inzet van FOB-Gold in het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Wijzigingen dataset en berichten pathologielaboratoria 08 april 2014

  In dit document zijn de wijzigingen in de dataset en berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker voor de pathologielaboratoria opgenomen.

 • Wijzigingen dataset en berichten coloscopie 08 april 2014

  In dit document staan de laatste wijzigingen en berichten met een handmatige of elektronische koppeling van het coloscopieverslag naar ScreenIT (voorheen ColonIS).

 • Besluit CT Colografie 07 april 2015

  Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat meestal uit een intakegesprek en een coloscopie. In enkele gevallen kan uit de intake blijken dat een coloscopie ongeschikt is voor de deelnemer. In dat geval wordt een deelnemer doorverwezen voor een CT Colografie (CTC).

 • Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker 02 juli 2015

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken en belangrijke knelpunten te signaleren.

 • Uitslagbericht FIT voor de huisarts 19 januari 2018

  Bericht positieve FIT voor de huisarts

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu