RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Gezondheidsraad (17 november 2009)

Het advies van de Gezondheidsraad over de invoering van darmkankerscreening in Nederland.

Eind 2009 adviseerde de Gezondheidsraad aan de minister van VWS iedere man en vrouw in de leeftijdscategorie van 55 tot en met 75 jaar een tweejaarlijkse screening op darmkanker aan te bieden op basis van de iFOBT. De Gezondheidsraad adviseerde het bevolkingsonderzoek gefaseerd in te voeren, zodat er voldoende zorgverleners beschikbaar zijn. Daarnaast noemde de Gezondheidsraad de aansluiting van de screening op de zorg cruciaal voor de kwaliteit.

Bekijk het advies van de Gezondheidsraad via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Advies Gezondheidsraad (17 november 2009)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu