RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheet darmkanker

Een overzicht met de belangrijkste feiten en cijfers met betrekking tot het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is gericht op mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar zullen zij worden uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor thuis een ontlastingstest (iFOBT), die zij na afname van een fecesmonster opsturen voor analyse. Bij een afwijkende uitslag worden zij doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling. Zo kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt, voorstadia kunnen worden verwijderd en/of behandeling is beter mogelijk.

Jaarlijks verschijnt een bijgewerkte versie van de factsheet darmkanker.

Bekijk de meest recente factsheet via de link in de kolom 'Download'.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu