RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NTVG: Ontlastingstest bevolkingsonderzoek darmkanker; goede kwaliteit tegen een goede prijs

Op basis van proefbevolkingsonderzoek, een advies van de Gezondheidsraad en een uitvoeringstoets van het RIVM heeft minister Schippers besloten om vanaf 2014 in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren met een immunologische ontlastingstest (iFOBT) als screeningsmethode.

Het RIVM heeft volgens de wettelijke verplichtingen een Europese aanbesteding uitgevoerd voor deze iFOBT plus bijbehorende analyseapparatuur. Voor deze aanbesteding is door een team met verschillende deskundigheden een programma van eisen opgesteld waaraan de screeningstest moet voldoen. In het programma van eisen zijn onder meer eisen gesteld aan de specificiteit en
sensitiviteit van de iFOBT, die humane hemoglobine in ontlasting meet.

Bekijk het artikel via de link in de kolom 'Download'.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / NTVG: Ontlastingstest bevolkingsonderzoek darmkanker; goede kwaliteit tegen een goede prijs

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu