RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Notitie afkapwaarde en temperatuurtest

Een notitie over de te hanteren afkapwaarde en temperatuurtest bij inzet van FOB-Gold in het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen genodigden thuis een ontlastingstest, die zij na afname van een fecesmonster opsturen voor analyse. In een laboratorium wordt deze ontlasting vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van sporen van bloed. Dat gebeurt door hemoglobine, een bestanddeel van bloed, aan te tonen. Sporen van bloed kunnen wijzen op (voorlopers van) darmkanker, maar er kan ook niets of iets anders aan de hand zijn zoals een darmontsteking. Om dat uit te zoeken is er een coloscopie nodig bij mensen waar bloed in de ontlasting is aangetoond.

Voor het aantonen van menselijke hemoglobine in ontlasting wordt bij het bevolkingsonderzoek gebruik gemaakt van een zogenaamde iFOBT. iFOBT staat voor immunochemische fecaal occult bloed test, dat wil zeggen een test waarmee niet met het blote oog zichtbare hoeveelheden bloed in ontlasting kunnen worden aangetoond.

Bekijk de notitie over de te hanteren afkapwaarde en temperatuurtest bij inzet van de FOB-Gold iFOBT in het bevolkingsonderzoek darmkanker via de link in de kolom 'Download'.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Notitie afkapwaarde en temperatuurtest

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu