RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijzigingen dataset en berichten coloscopie

In dit document staan de laatste wijzigingen en berichten met een handmatige of elektronische koppeling van het coloscopieverslag naar ScreenIT (voorheen ColonIS).

Update december 2016

Dankzij de terugkoppeling vanuit de beroepsgroep zijn er aanpassingen doorgevoerd in de minimale dataset die vastgelegd moet worden voor de coloscopieverslagen. De wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de registratiehandleiding.

Maak een afspraak met uw leverancier (Olympus, RVC, ChipSoft, Epic, etc.) om de laatste versie van de verslagleggingsmodule voor het bevolkingsonderzoek te krijgen. Bij handmatige invoer rechtstreeks in ColonIS, zijn de wijzigingen beschikbaar per 15 december en worden uw nog openstaande verslagen automatisch omgezet naar de nieuwe versie.

De 2016 versie moet voor 1 juli 2017 door uw leverancier geïnstalleerd zijn, zorg dus dat u hierover tijdig afspraken maakt. In ScreenIT is de nieuwe dataset voor de handmatige invoer beschikbaar vanaf december 2016

U vindt het overzicht met wijzigingen in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Wijzigingen dataset en berichten coloscopie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu