RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijzigingen dataset en berichten pathologielaboratoria

In dit document zijn de wijzigingen in de dataset en berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker voor de pathologielaboratoria opgenomen.

Update december 2016

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de PALGA Protocol Module, die ook zijn doorgevoerd in de handmatige invoer van pathologie verslagen in ScreenIT. Daarnaast zijn een aantal kleine inconsistenties tussen de PALGA Protocol Module en ScreenIT opgelost voor de laboratoria die nog de handmatige invoer gebruiken.

U vindt het overzicht met wijzigingen in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Darmkankerscreening / Wijzigingen dataset en berichten pathologielaboratoria

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu