RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datacommissie neonatale gehoorscreening

De datacommissie neonatale gehoorscreening bestaat uit vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, ActiZ, FENAC en FODOK/FOSS die gemandateerd zijn door hun leden om te beslissen of aanvragen voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek al dan niet worden gehonoreerd. De datacommissie beschikt over een huishoudelijk reglement en een aanvraagformulier voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Het aanvraagformulier en het huishoudelijk reglement staan in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Gehoorscreening / Datacommissie neonatale gehoorscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu