RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring resultaten neonatale gehoorscreening

Monitoring van de resultaten van de neonatale gehoorscreening uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg van 2008 tot en met 2016.

In opdracht van het RIVM-CvB heeft TNO de resultaten van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening en van de diagnostiek in de Audiologische Centra getoetst aan de indicatoren van het neonatale gehoorscreeningsprogramma. De resultaten hiervan worden op landelijk en organisatieniveau beschreven in bijgaande rapporten.

U vindt de rapporten per screeningsjaar in de kolom onder 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Gehoorscreening / Monitoring resultaten neonatale gehoorscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu