RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gemeenten en zorgboerderijen

Deze factsheet is bestemd voor gemeenten en zorgboerderijen. Met financiering van Alzheimer Nederland heeft het RIVM in samenwerking met LEAS bureau voor zorgvernieuwing en Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de idee├źn van gemeenten en zorgboerderijen over de Wmo en hun onderlinge contact hierover. In hoeverre kennen gemeenten en zorgboerderijen elkaar? In hoeverre zijn zij zich bewust van de kansen en bedreigingen van de stelselherziening (van AWBZ naar Wmo)?

De informatie uit deze factsheet komt voort uit interviews die voor dit onderzoek zijn afgenomen bij 21 Wmo-beleidsmedewerkers van gemeenten en 21 (vertegenwoordigers van) zorgboeren verspreid over Nederland. We willen gemeenten en zorgboerderijen informeren over elkaars zienswijzen en de aandachtspunten bij de overheveling van dagopvang naar de Wmo. Hiermee beogen we beide partijen te stimuleren om zorgvuldige en doordachte keuzes te maken ten aanzien van de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

U vindt de factsheet in de rechterkolom.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Gemeenten en zorgboerderijen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu