RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)

In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over het NPG in opdracht van het ministerie van VWS. Jaarlijks worden groepen met een hoog risico op complicaties door griep uitgenodigd voor vaccinatie. Sinds 2008 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. Met de jaarlijkse monitor wordt dit nauwgezet gevolgd.

De monitor griepvaccinatie 2016 is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt van bijna 650.000 patiënten uit 179 huisartspraktijken. Deze gegevens zijn routinematig verzameld door NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsen-praktijken zijn gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat gevaccineerd is in kaart te brengen.

In de kolom 'Download' zijn de rapporten over de vaccinatiegraad in Nederland tussen 2005 – 2016 te vinden.

Helft van de doelgroep in 2016 gevaccineerd

Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2016 werd 53,5% van de doelgroep met een hoog risico op complicaties door de griep (op basis van leeftijd of een medische aandoening) gevaccineerd. De hoogste vaccinatiegraad (72%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Onder personen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,3%).

De vaccinatiegraad in de groep mensen met aandoeningen die zeker een medische indicatie zijn voor vaccinatie was de vaccinatiegraad 60,8%. De hoogste vaccinatiegraad werd gevonden bij mensen met diabetes mellitus (65,2%) en chronische nierinsufficiëntie (63,8%). De vaccinatiegraad was relatief laag bij mensen met hiv (48,9%) of verminderde weerstand (47,4%).

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Griepprik / Monitoring vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu