RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Feitenoverzicht hielprikscreening

Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten over de hielprikscreening. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van de screening worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over de screening weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.
U vindt het feitenoverzicht in de kolom 'Download'.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Hielprik / Feitenoverzicht hielprikscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu