RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicatorenset neonatale hielprikscreening

De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het programma neonatale hielprikscreening uniform vorm te geven. De indicatoren kunnen worden gebruikt om de screening op te monitoren en om de screening landelijk te evalueren. De indicatorenset sluit aan bij de kwaliteitseisen en afspraken die al voor het programma zijn vastgesteld.

In de rechterkolom kunt u de indicatorenset downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Hielprik / Indicatorenset neonatale hielprikscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu