RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spiekboekje hielprikscreening

In dit boekje vindt u beknopte informatie over de ziektebeelden waarop pasgeborenen vanaf mei 2011 gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is. De informatie hebben we in dit compacte boekje weergegeven, zodat u het altijd bij de hand kunt hebben.

U vindt het spiekboekje (versie 2017) in de kolom 'Download'.

U kunt het spiekboekje ook bestellen via https://online.xerox.nl/rivm

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Hielprik / Spiekboekje hielprikscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu