RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meerjarenbeleidsplan CvB 2016-2018

Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de regie op de uitvoering van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's voor de periode 2016-2018.

Sinds 1 januari 2006 heeft het ministerie van VWS de aansturing van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s opgedragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor deze taak heeft het RIVM in 2006 het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) opgericht.

Het CvB maakt elke 2-3 jaar een meerjarenbeleidsplan. Dit vierde meerjarenbeleidsplan beschrijft de speerpunten voor de periode 2016-2018 en biedt daarnaast een overzicht van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 10 jaar CvB.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Meerjarenbeleidsplan CvB 2016-2018

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu