RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrieven bevolkingsonderzoeken naar kanker

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke regie van de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.

Link naar aanmelden voor nieuwsbrief bevolkingsonderzoeken naar kanker

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Nieuwsbrieven bevolkingsonderzoeken naar kanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu