RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrieven pre-en neonatale screeningen

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke regie van de screeningen bloedonderzoek bij zwangeren, down-, edwards- en patauscreening, 20 wekenecho, neonatale hielprik- en gehoorscreening. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Nieuwsbrieven pre-en neonatale screeningen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu